ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΘΩ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Μεθόδιος μοναχός από τον Άγιο Νείλο

Μεθόδιος μοναχός από τον Άγιο Νείλο (1908-1995)
(Πηγή: Επισκόπου Ροδοστόλου Χρυσοστόμου,
Ωδή στα αμάραντα, στον Άθωνα, Άγιον Όρος 2004)

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Δανιήλ μοναχός Κερασιώτης

Δανιήλ μοναχός Κερασιώτης (1908-1987)
(Πηγή: Ιερομ. Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης, Ασκητικές μορφές
και διηγήσεις από τον Άθω, Άγιον Όρος 2006)

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016